Preklady

Poskytujem preklady textov (neoverené) z nemeckého jazyka do slovenského a naopak.

  • Katalógy, webstránky, propagačné materiály, brožúry
  • Preklady firemnej dokumentácie a korešpondencie, e-mailov / obratom
  • Technické texty – strojársky priemysel (návody na obsluhu, protokoly…)
  • Obchodno – ekonomické texty
  • Právne texty: kúpno-predajné zmluvy, dohody, dodatky, výpovede
  • Ostatné texty rôzneho charakteru


Orientačná cena neúradného prekladu za 1 normostranu (1800 znakov) je 25 €

Normostrana (NS) je štandardizovaná strana s 1 800 znakmi textu (vrátane medzier a interpunkcie), čo pri písaní na stroji zodpovedá tridsiatim riadkom po šesťdesiat znakov, alebo približne 250 slovám bežného textu. Pri použití iného formátovania je postup na zistenie zodpovedajúceho počtu normostrán jednoduchý. Počet znakov v texte treba vydeliť číslom 1 800 a výsledkom je počet normostrán.

Cena sa stanovuje individuálne pri náročných textoch a dokumentoch (napr. zložitá grafická úprava). Pri mimoriadne náročných textoch a súrnych prekladoch môže byť účtovaná prirážka vo výške 100%.