Kurzy

Intenzívny kurz pre začiatočníkov A1 (prvá časť)

Popis kurzu:

Po absolvovaní je človek schopný porozumieť a využívať jednoduché každodenné výrazy. Vie sa predstaviť, opýtať sa na jednoduché otázky ohľadom osobných údajov, bydliska a jednoduchým spôsobom reagovať. Možnosť následne pokračovať úrovňou A1 (druhá časť).

Predbežná jazyková znalosť: žiadna
Vyučovacie hodiny: 32 hodín
Výučba prebieha v čase: dohodou
Kurz sa uskutoční pri minimálnom počte osôb: 4

Cena: 200€ + 25€ knižka

Intenzívny kurz pre začiatočníkov A1 (druhá časť)

Popis kurzu:

Po absolvovaní je človek schopný porozumieť a využívať jednoduché každodenné výrazy, vie sa predstaviť, opýtať sa na jednoduché otázky ohľadom osobných údajov, bydliska a jednoduchým spôsobom reagovať. Možnosť následne pokračovať úrovňou A2.

Predbežná jazyková znalosť: A1 (prvá časť)
Vyučovacie hodiny: 32 hodín
Výučba prebieha v čase: dohodou
Kurz sa uskutoční pri minimálnom počte osôb: 4

Cena: 200€ + 25€ knižka

Štandardný kurz pre začiatočníkov A1

Popis kurzu:

Po absolvovaní je človek schopný porozumieť a využívať jednoduché každodenné výrazy, vie sa predstaviť, opýtať sa na jednoduché otázky ohľadom osobných údajov, bydliska a jednoduchým spôsobom reagovať. Možnosť následne pokračovať úrovňou A2.

Predbežná jazyková znalosť: žiadna
Vyučovacie hodiny: 80 hodín
Výučba prebieha v čase: dohodou
Kurz sa uskutoční pri minimálnom počte osôb: 4

Cena: 450€ + 25€ knižka

Štandardný kurz pre začiatočníkov A2

Popis kurzu:

Po absolvovaní kurzu rozumiete často používaným vetám a výrazom, ktoré sa týkajú jeho bezprostredného okolia (osobné a rodinné informácie, nakupovanie, navigovanie, zamestnanie). Vie komunikovať o úlohách a vyjadriť svoje názory. Možnosť pokračovať úrovňou B1.

Predbežná jazyková znalosť: A1
Vyučovacie hodiny: 80 hodín
Výučba prebieha v čase: dohodou
Kurz sa uskutoční pri minimálnom počte osôb: 4

Cena: 450€ + 25€ knižka

Štandardný kurz pokročilých B1

Popis kurzu:

Po absolvovaní kurzu človek rozumie hlavným bodom informácií ohľadom tém z práce, školy, voľného času. Vie vytvoriť text na témy ktoré sú mu blízke, popísať zážitky, udalosti, sny, želania a ambície. Možnosť následne pokračovať úrovňou B2.

Predbežná jazyková znalosť: A2
Vyučovacie hodiny: 80 hodín
Výučba prebieha v čase: dohodou
Kurz sa uskutoční pri minimálnom počte osôb: 4

Cena: 450€ + 25€ knižka

Štandardný kurz pokročilých B2

Popis kurzu:

Po absolvovaní kurzu človek rozumie hlavným bodom zložitých textov ohľadom skutočných alebo abstraktných tém, zahŕňa to aj technické diskusie v oblasti jeho špecializácie. Je schopný rozprávať s rodeným hovoriacim bez väčších problémov.

Predbežná jazyková znalosť: B1
Vyučovacie hodiny: 80 hodín
Výučba prebieha v čase: dohodou
Kurz sa uskutoční pri minimálnom počte osôb: 4

Cena: 450€ + 25€ knižka

Konverzácie pre pokročilých B1/B2

Popis kurzu:

Osviežte si svoje jazykové znalosti a rozhovorte sa

Predbežná jazyková znalosť: B1/B2
Vyučovacie hodiny: 10 hodín
Výučba prebieha v čase: dohodou
Kurz sa uskutoční pri minimálnom počte osôb: 3

Cena: 100€ + 25€ knižka

Informácie k prihláseniu na kurz

Na vybrané kurzy sa prihlasujte v časti Objednávka

Keď sa po prihlásení z nejakých dôvodov rozhodnete nedostaviť sa na kurz, je potrebné uhradiť storno poplatok vo výške 50 % zo sumy, prípadne nájsť za seba náhradu.