Poradenstvo

Pracujete v nemecky hovoriacej krajine? Chcete si založiť živnosť? Poskytujem telefonickú a písomnú komunikáciu s úradmi v nemeckom jazyku.

Osobné poradenstvo

 • Telefonická a písomná komunikácia s úradmi
 • Podpora pri vybavovaní úradných záležitostí
 • Rodinné prídavky
 • Daň z príjmov zamestnanca: ArbeitnehmerInnenveranlagung
 • Prihlásenie poprípade odhlásenie živnosti
 • Podpora pri jednaní s pracovným úradom
 • Podpora pri jednaní so zdravotnými poisťovňami
 • Riešenie pokút
 • Obnova vodičských oprávnení
 • Odvolania
 • Uplatnenia nárokov (nemocenské, dôchodkové a pod.)
 • Vyžiadanie dôchodku v DE a AT

 

Pracovné poradenstvo

Chcete pracovať v nemecky hovoriacej krajine? Potrebujete pomoc uplatniť sa na rakúskom alebo nemeckom pracovnom trhu? Poskytujem poradenstvo v nemecky hovoriacich krajinách.

 • Analýza Vašej situácie a potrieb
 • Napísanie prípadne optimalizácia životopisu
 • Napísanie prípadne optimalizácia motivačného listu
 • Jazyková príprava na prácu v zahraničí
 • Podpora pri hľadaní práce
 • Príprava na pracovný pohovor

Vo vyššie spomenutých oblastiach mám špecializované vzdelanie ako aj niekoľkoročnú prax absolvovanú v Rakúsku.

Možné sú aj online konzultácie cez ZOOM!